کارت جامع دانشجویی

پیام نور استان آذربایجان شرقی

کارت جامع دانشجویی کارت هوشمندی است که در اکثر فعالیت های دانشجویان استفاده خواهد شد مانند: کنترل تردد، اتوماسیون تغذیه،کتابخانه،اعلام شماره صندلی، بایگانی، باشگاه ورزشی . .

معرفی کارت جامع دانشجویی

اطلاعات تماس:
ایمیل: karimi_1982@yahoo.com
دفتر: 04133344256
موبایل 09143147886

پرداخت و درخواست کارت
مشاهده وضعیت صدور کارت
ارسال و پیگیری تیکت